به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰؛ نتایج روز پایانی لیگ برتر جوانان کشور به شرح زیر اعلام شد. در پایان مسابقات استعدادهای درخشان مشهد به لطف گل زده ی بهتر قهرمان لیگ برتر جوانان شد و تیم های سن ایچ و شهرداری ساوه در جایگاههای بعدی قرار گرفتند. چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳ *انصار شهرکرد ۵_ شهرداری ساوه 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز پنجم و پایانی مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر جوانان کشور به شرح زیر اعلام شد. گفتنی است با توجه به حساسیت مسابقات روز پایانی، نتایج بصورت زنده از کانال تلگرامی پایگاه اعلام خواهد شد. چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳ انصار شهرکرد _ شهرداری ساوه (ساعت:۱۴:۰۰) استعدادهای درخشان مشهد _ سوهان 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز چهارم لیگ برتر فوتسال جوانان کشور اعلام شد‌. سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ استعدادهای درخشان مشهد ۱_ گیتی پسند اصفهان ۳ سوهان محمدسیما قم ۳_ شهرداری ساوه ۴ سن ایچ ساوه ۲_ انصار شهرکرد ۱

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز چهارم لیگ برتر فوتسال جوانان کشور اعلام شد‌. سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ استعدادهای درخشان مشهد _ گیتی پسند اصفهان (ساعت:۱۴:۰۰) سوهان محمدسیما قم _ شهرداری ساوه (ساعت:۱۶:۰۰) سن ایچ ساوه _ انصار شهرکرد (ساعت:۱۸:۰۰)

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز سوم لیگ برتر جوانان کشور به شرح زیر اعلام شد. دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ سوهان محمدسیما قم ۴_ انصار شهرکرد ۱ شهرداری ساوه ۳_ گیتی پسند اصفهان ۲ سن ایچ ساوه ۱_ استعدادهای درخشان مشهد ۳

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز سوم لیگ برتر جوانان کشور به شرح زیر اعلام شد. دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱ سوهان محمدسیما قم _ انصار شهرکرد (ساعت:۱۴:۰۰) شهرداری ساوه _ گیتی پسند اصفهان (ساعت: ۱۶:۰۰) سن ایچ ساوه _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت: ۱۸:۰۰)

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز دوم مرحله نهایی لیگ برتر جوانان کشور به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ شهرداری ساوه ۵ _ استعدادهای درخشان مشهد ۵ گیتی پسند اصفهان ۳ _ انصار شهرکرد ۲ سن ایچ ساوه ۱ _ سوهان محمدسیما قم ۱

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز دوم لیگ برتر جوانان کشور به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ شهرداری ساوه _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت:۱۴:۰۰) گیتی پسند اصفهان _ انصار شهرکرد (ساعت:۱۶:۰۰) سن ایچ ساوه _ سوهان محمدسیما قم (ساعت: ۱۸:۰۰)

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز نخست لیگ برتر جوانان کشور اعلام شد. گفتنی است این مسابقات به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سن ایچ ساوه برگزار می گردد. ***شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ گیتی پسند اصفهان ۳ _ سوهان محمدسیما قم ۳ انصار شهرکرد ۳ _ استعدادهای درخشان مشهد ۱۰ سن ایچ ساوه ۵ _ شهرداری 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز نخست لیگ برتر جوانان کشور اعلام شد. گفتنی است این مسابقات به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سن ایچ ساوه برگزار می گردد. ***شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ گیتی پسند اصفهان _ سوهان محمدسیما قم (ساعت: ۱۴:۰۰) انصار شهرکرد _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت:۱۶:۰۰) سن ایچ ساوه _ شهرداری ساوه (ساعت:۱۸:۰۰)

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه کامل مرحله نهایی لیگ برتر جوانان کشور اعلام شد. گفتنی است این مسابقات از مورخه ۹۸/۰۶/۰۹ به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سن ایچ ساوه برگزار می گردد. شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ گیتی پسند اصفهان _ سوهان محمدسیما قم (ساعت: ۱۵:۰۰) انصار شهرکرد _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت:۱۷:۰۰) سن ایچ ساوه 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز پنجم و پایانی دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. تیم های استعدادهای درخشان مشهد، شهرداری ساوه، سن ایچ ساوه، گیتی پسند اصفهان، سوهان محمدسیما قم و انصار شهرکرد به مرحله نهایی صعود کردند. بجز گروه اول که یک تیم، سایر گروهها هر کدام 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز پنجم و پایانی دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. صعود تیم های استعدادهای درخشان مشهد، شهرداری ساوه، سن ایچ ساوه، گیتی پسند اصفهان، سوهان محمدسیما قم به مرحله نهایی مسجل شده است. با توجه به وضعیت جدول رده بندی حساس ترین دیدارها در 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز چهارم دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *اتحاد خرم آباد ۳_ فراز شاهین اصفهان ۲ *شهرداری ساوه ۱ _ آذرخش بندرعباس ۱ *استعدادهای درخشان مشهد/استراحت *گروه دوم/ساوه_سالن دانشگاه آزاد *تراکتور سازی بناب ۱– شهید سرخه ای 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز چهارم دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *اتحاد خرم آباد _ فراز شاهین اصفهان(ساعت:۱۶:۰۰) *شهرداری ساوه_ آذرخش بندرعباس (ساعت: ۱۸:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد/استراحت *گروه دوم/ساوه_سالن دانشگاه آزاد *تراکتور سازی بناب – شهید سرخه ای (ساعت:۱۴:۰۰) * 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، دیدارهای روز سوم لیگ برتر جوانان با جدال غول های این رده در حالی برگزار شد که دیدار تیم های استعدادهای درخشان مشهد و شهرداری ساوه و همچنین گیتی پسند اصفهان و سن ایچ ساوه برنده ای نداشت اما در دیدار سوم فقط سوهان محمدسیما قم بود که توانست 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز سوم دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر می باشد. دوشنبه ۹۸/۰۵/۲۱ ***گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *فراز شاهین اصفهان _ آذرخش بندرعباس (ساعت:۱۶:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد _ شهرداری ساوه(ساعت: ۱۸:۰۰) *اتحاد خرم آباد/استراحت ***گروه دوم/ساوه_سالن دانشگاه آزاد *تراکتور سازی بناب – پیام قزوین (ساعت:۱۴:۰۰) * آروین 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز دوم دور برگشت مسابقات لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ ***گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *آذرخش بندرعباس . _ اتحاد خرم آباد ۳ *استعدادهای درخشان مشهد ۹_ فراز شاهین اصفهان ۲ *شهرداری ساوه/استراحت گفتنی است تیم پرواز بندرعباس به آذرخش این شهر تغییر نام 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز دوم دور برگشت مسابقات لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *آذرخش بندرعباس _ اتحاد خرم آباد (ساعت:۱۶:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد _ فراز شاهین اصفهان(ساعت: ۱۸:۰۰) *شهرداری ساوه/استراحت گفتنی است تیم پرواز بندرعباس به آذرخش این شهر تغییر نام داد. 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، دور برگشت رقابت های لیگ برتر جوانان کشور در سه گروه از امروز در شهرهای مختلف کشور آغاز می شود. برنامه روز نخست این مسابقات به شرح ذیل می باشد. شنبه ۹۸/۰۵/۱۹ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *استعدادهای درخشان مشهد _ اتحاد خرم آباد (۱۶:۰۰) *شهرداری ساوه _ فراز شاهین 

بیشتر بخوانید