به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه کامل مرحله نهایی لیگ برتر جوانان کشور اعلام شد. گفتنی است این مسابقات از مورخه ۹۸/۰۶/۰۹ به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سن ایچ ساوه برگزار می گردد. شنبه ۹۸/۰۶/۰۹ گیتی پسند اصفهان _ سوهان محمدسیما قم (ساعت: ۱۵:۰۰) انصار شهرکرد _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت:۱۷:۰۰) سن ایچ ساوه 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز پنجم و پایانی دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. تیم های استعدادهای درخشان مشهد، شهرداری ساوه، سن ایچ ساوه، گیتی پسند اصفهان، سوهان محمدسیما قم و انصار شهرکرد به مرحله نهایی صعود کردند. بجز گروه اول که یک تیم، سایر گروهها هر کدام 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز پنجم و پایانی دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. صعود تیم های استعدادهای درخشان مشهد، شهرداری ساوه، سن ایچ ساوه، گیتی پسند اصفهان، سوهان محمدسیما قم به مرحله نهایی مسجل شده است. با توجه به وضعیت جدول رده بندی حساس ترین دیدارها در 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز چهارم دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *اتحاد خرم آباد ۳_ فراز شاهین اصفهان ۲ *شهرداری ساوه ۱ _ آذرخش بندرعباس ۱ *استعدادهای درخشان مشهد/استراحت *گروه دوم/ساوه_سالن دانشگاه آزاد *تراکتور سازی بناب ۱– شهید سرخه ای 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز چهارم دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. سه شنبه ۹۸/۰۵/۲۲ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *اتحاد خرم آباد _ فراز شاهین اصفهان(ساعت:۱۶:۰۰) *شهرداری ساوه_ آذرخش بندرعباس (ساعت: ۱۸:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد/استراحت *گروه دوم/ساوه_سالن دانشگاه آزاد *تراکتور سازی بناب – شهید سرخه ای (ساعت:۱۴:۰۰) * 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، دیدارهای روز سوم لیگ برتر جوانان با جدال غول های این رده در حالی برگزار شد که دیدار تیم های استعدادهای درخشان مشهد و شهرداری ساوه و همچنین گیتی پسند اصفهان و سن ایچ ساوه برنده ای نداشت اما در دیدار سوم فقط سوهان محمدسیما قم بود که توانست 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز سوم دور برگشت لیگ برتر جوانان به شرح زیر می باشد. دوشنبه ۹۸/۰۵/۲۱ ***گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *فراز شاهین اصفهان _ آذرخش بندرعباس (ساعت:۱۶:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد _ شهرداری ساوه(ساعت: ۱۸:۰۰) *اتحاد خرم آباد/استراحت ***گروه دوم/ساوه_سالن دانشگاه آزاد *تراکتور سازی بناب – پیام قزوین (ساعت:۱۴:۰۰) * آروین 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز دوم دور برگشت مسابقات لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ ***گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *آذرخش بندرعباس . _ اتحاد خرم آباد ۳ *استعدادهای درخشان مشهد ۹_ فراز شاهین اصفهان ۲ *شهرداری ساوه/استراحت گفتنی است تیم پرواز بندرعباس به آذرخش این شهر تغییر نام 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز دوم دور برگشت مسابقات لیگ برتر جوانان به شرح زیر اعلام شد. یکشنبه ۹۸/۰۵/۲۰ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *آذرخش بندرعباس _ اتحاد خرم آباد (ساعت:۱۶:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد _ فراز شاهین اصفهان(ساعت: ۱۸:۰۰) *شهرداری ساوه/استراحت گفتنی است تیم پرواز بندرعباس به آذرخش این شهر تغییر نام داد. 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، دور برگشت رقابت های لیگ برتر جوانان کشور در سه گروه از امروز در شهرهای مختلف کشور آغاز می شود. برنامه روز نخست این مسابقات به شرح ذیل می باشد. شنبه ۹۸/۰۵/۱۹ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *استعدادهای درخشان مشهد _ اتحاد خرم آباد (۱۶:۰۰) *شهرداری ساوه _ فراز شاهین 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز پنجم و پایانی دور رفت لیگ برتر جوانان کشور به شرح ذیل می باشد. گفتنی است شروع دور برگشت: ۱۹ مرداد لغایت ۲۳ مرداد و دور نهایی: ۱۰ شهریور لغایت ۱۲ شهریور می باشد. در ضمن در دور برگشت میزبان گروه اول؛ شهرداری ساوه، گروه دوم؛ سن 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز پنجم و پایانی دور رفت لیگ برتر جوانان کشور به شرح ذیل می باشد. چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی استعدادهای درخشان مشهد_ پرواز بندرعباس (ساعت:۱۶:۰۰) شهرداری ساوه_اتحاد خرم آباد(ساعت: ۱۸:۰۰) *فراز شاهین اصفهان/استراحت *گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی سن ایچ ساوه _شهید سرخه ای (ساعت:۱۷:۰۰) پیام قزوین _ 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز چهارم این مسابقات به شرح ذیل می باشد. سه شنبه ۹۸/۰۵/۰۱ ***گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی فراز شاهین اصفهان ۲_ اتحاد خرم آباد ۱ پرواز بندرعباس ۵_ شهرداری ساوه ۲ استعدادهای درخشان مشهد/استراحت ***گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی آروین سقز ۳_ سن ایچ ساوه ۶ تراکتورسازی بناب ۲_ شهید سرخه 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز چهارم این مسابقات به شرح ذیل می باشد. سه شنبه ۹۸/۰۵/۰۱ ***گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *فراز شاهین اصفهان _ اتحاد خرم آباد (ساعت:۱۶:۰۰) *پرواز بندرعباس_ شهرداری ساوه(ساعت: ۱۸:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد/استراحت ***گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی *آروین سقز _ سن ایچ ساوه (ساعت:۱۷:۰۰) * هیات فوتبال آ. غربی _ 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز سوم این مسابقات به شرح ذیل می باشد. دوشنبه ۹۸/۰۴/۳۱ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *فراز شاهین اصفهان ۶ _ پرواز بندرعباس ۱ *استعدادهای درخشان مشهد ۲ _ شهرداری ساوه ۲ *اتحاد خرم آباد/استراحت *گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی *هیات فوتبال آذربایجان غربی ۳– پیام قزوین ۳ * آروین سقز 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز سوم این مسابقات به شرح ذیل می باشد. دوشنبه ۹۸/۰۴/۳۱ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *فراز شاهین اصفهان _ پرواز بندرعباس (ساعت:۱۶:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد _ شهرداری ساوه(ساعت: ۱۸:۰۰) *اتحاد خرم آباد/استراحت *گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی *هیات فوتبال آذربایجان غربی – پیام قزوین (ساعت:۱۵:۳۰) * آروین سقز _ شهید 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز دوم مسابقات لیگ برتر جوانان کشور بهمراه جدول رده بندی این رقابت ها به شرح ذیل می باشد. یکشنبه ۹۸/۰۴/۳۰ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *پرواز بندرعباس ۴ _ اتحاد خرم آباد ۳ *استعدادهای درخشان مشهد ۲_ فراز شاهین اصفهان ۱ *شهرداری ساوه/استراحت *گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی *هیات فوتبال 

بیشتر بخوانید

سرمربی تیم فوتسال نوجوانان اقلیدشیراز گفت: بحث تبانی به هیچ وجه قابل قبول نیست ۵ مربی باشگاههای مختلف، ناظر مسابقه و داوری و تماشاگران می‌توانند به خوبی گواه دهند که تبانی در کار نبوده است. به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال ۲۰۲۰، مهدی عابدی ، در مورد بحث تبانی دو تیم اقلید شیراز و شازند 

بیشتر بخوانید

دبیر سازمان لیگ فوتسال درخصوص اتفاقات یک دیدار از لیگ برتر نوجوانان کشور تاکید کرد: برگزاری بازیهای فینال لیگ نوجوانان را تا زمان دریافت آرای مربوط به این پرونده تعلیق کردیم. به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال ۲۰۲۰، آرش جابری درباره دیدار لیگ برتر نوجوانان فوتسال گفت: دیدار دو تیم اقلید شیراز و شازند اراک 

بیشتر بخوانید

به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه روز دوم این مسابقات به شرح ذیل می باشد. یکشنبه ۹۸/۰۴/۳۰ *گروه اول/ساوه_سالن امام خمینی *پرواز بندرعباس _ اتحاد خرم آباد (ساعت:۱۸:۰۰) *استعدادهای درخشان مشهد _ فراز شاهین اصفهان(ساعت: ۲۰:۰۰) *شهرداری ساوه/استراحت *گروه دوم/اصفهان_سالن پیروزی *هیات فوتبال آذربایجان غربی – آروین سقز (ساعت:۱۵:۳۰) * پیام قزوین – سن 

بیشتر بخوانید