به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، نتایج روز نخست مسابقات لیگ برتر امید کشور اعلام شد.

🗒شنبه ۳۰ شهریور ۹۸

*گروه اول/اصفهان

*فرش آرا مشهد ۱– سوهان محمد سیما قم ۲

*گیتی پسند اصفهان ۶– شهرداری رشت ۲

*اهورا بهبهان/استراحت

*گروه دوم/ساری

*مقاومت تهران ۲ _ آرش نوین قم ۰

*استعدادهای درخشان ۴_پرسپولیس خوزستان ۲

*شهروند ساری ۲_طاها تنکابن ۲

دیدگاهتان را بنویسید