دوره های مربیگری فوتبال و فوتسال به میزبانی تهران، اصفهان،البرز و هرمزگان برگزار می شود.
به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال ۲۰۲۰، با اعلام کمیته آموزش یک دوره کلاس مربیگری فوتسال ایران به مدرسی ناصر صالح در تهران از ۲۴ تا ۲۹ شهریورماه برگزار می شود.

سیعد خدارحمی یک دوره کلاس مربیگری فوتسال ایران را در شهرستان آران و بیدگل از ۲۵ تا ۳۰ شهریور ماه تدریس می کند.

یک دوره کلاس سطح یک فوتسال به مدرسی شهناز یاری در استان البرز از ۱۱ تا۱۷ شهریورماه برگزار شد.

دوره مربیگری درجه Dفوتبال به مدرسی حمیدرضا سایبانی در شهرستان میناب استان هرمزگان از ۲۰ تا ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد

محمود یزد خواستی در استان اصفهان یک دوره کلاس مربیگری فوتبال درجه D را از ۲۴ تا ۳۱ شهریورماه تدریس می کند.

دیدگاهتان را بنویسید