به گزارش پایگاه جامع خبری فوتسال۲۰۲۰، برنامه کامل مرحله نهایی لیگ برتر جوانان کشور اعلام شد.

گفتنی است این مسابقات از مورخه ۹۸/۰۶/۰۹ به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی سن ایچ ساوه برگزار می گردد.

شنبه ۹۸/۰۶/۰۹

گیتی پسند اصفهان _ سوهان محمدسیما قم (ساعت: ۱۵:۰۰)

انصار شهرکرد _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت:۱۷:۰۰)

سن ایچ ساوه _ شهرداری ساوه (ساعت:۱۹:۰۰)

یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰

شهرداری ساوه _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت:۱۵:۰۰)

گیتی پسند اصفهان _ انصار شهرکرد (ساعت:۱۷:۰۰)

سن ایچ ساوه _ سوهان محمدسیما قم (ساعت: ۱۹:۰۰)

دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱

سوهان محمدسیما قم _ انصار شهرکرد (ساعت:۱۵۰۰)

شهرداری ساوه _ گیتی پسند اصفهان (ساعت: ۱۷:۰۰)

سن ایچ ساوه _ استعدادهای درخشان مشهد (ساعت: ۱۹۰۰)

سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲

استعدادهای درخشان مشهد _ گیتی پسند اصفهان (ساعت:۱۵:۰۰)

سوهان محمدسیما قم _ شهرداری ساوه (ساعت:۱۷:۰۰)

سن ایچ ساوه _ انصار شهرکرد (ساعت:۱۹:۰۰)

چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳

انصار شهرکرد _ شهرداری ساوه (ساعت:۱۵:۰۰)

استعدادهای درخشان مشهد _ سوهان محمدسیما قم (ساعت:۱۷:۰۰)

سن ایچ ساوه _ گیتی پسند اصفهان (ساعت:۱۹:۰۰)

دیدگاهتان را بنویسید